سادبیس (حراج خانه، جای که قیمت کالای مورد فروش را به مناقصه میگذارند، م.)، در چند هفته آینده یک پیش نویش بیانیه شاه جورج ششم، که در مورد اعلان شرکت کشور بریتانیا در جنگ جهانی دوم خوانده شده بود، را به مناقصه خواهد گذاشت.

این سند تاریخ 25 اگست سال 1939 را بر جبین دارد، یعنی یک هفته قبل از آنکه رایش سوم بر پولند هجوم آورد.

بنا روشن میشود که، برخلاف ادعای رسمی، بریتانیا به دلیل حمله بر پولند (که تنها یک بهانه بود)، شامل جنگ نگردیده، بل به دلایل دیگری بوده است.

« حکایت خیلی طولانی است ! جورج VI راجع به پیشنویس بیانیه شاهی چی فکر میکرد »، نوشته ویلیام تورویل، دیلی میل، 24 نوامبر 2013.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2512662/Its-long-winded-What-George-VIs-adviser-thought-early-draft-Kings-Speech.html

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی