ولترشبکه

ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از جنگ سوریه کناره گیری مینمایند

+

جبهه اسلامی یک منطقه زیر کنترول نیروهای اردوی آزاد سوریه را مورد تهاجم قرار داده و تمام تجهیزات آنرا بدست آورده است. جنرال سلیم ادریس به ترکیه فرار نموده و سپس به قطر پناه برده است.

ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بلافاصله قطع تحویل سلاح خویش (عمدتا سیستم های مخابراتی و وسایل حمل و نقل) را به اردوی آزاد سوریه در حال فرار، اعلان نمودند.

جبهه اسلامی از جانب اسراییل، فرانسه و عربستان سعودی حمایت میشود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.