به تاریخ 12 دسامبر 2013، پولیس در نیویارک، در برابر انظار مردم، به دستان دیفیانی کبراگاده (عکس) معاون جنرال کنسول هندوستان بند زده و دستگیرش نمود. تنها پس از پرداخت تضمین مبلغ 250000 دالر دوباره نامبرده را آزاد کرد.

به گفته مقامات ایالات متحده، این بانوی جوان به منظور بدست آوردن سند اقامت یکی از کارمندان منزل اش به جعل پرداخته است. با انجام این عمل، نامبرده مستحق مصونیت دیپلماتیک نه میگردد، که بر مبنای کنوانسیون وین، تنها در حالت ارتکاب جرم و جنایت انجام شده، در هنگام اجرای ماموریت بر دیپلمات ها تطبیق میگردد.

در این احوال، اگر کنوانسیون وین پیگرد های حقوقی را مجاز میداند، اما به طور آشکار بازداشت، دست بند زدن و سپس آزاد کردن یک دیپلمات با پرداخت تضمین را منع کرده است.

مقامات هندی، به پندار اینکه این برخورد یک داغ و لکه بیش نیست، بلافاصله تمام اسناد اقامت ویژه داده شده به دیپلمات های ایالات متحده در هندوستان را وا پس گرفته اند. آنها محافظت اطراف سفارت را برداشته و به تمام امتیازات دیپلماتیک پایان داده اند. پولیس هندوستان در حال حاضر حساب های بانکی تمام دیپلمات های ایالات متحده و کارمندان شان را به هدف دریافت یک خلاف رفتاری قانونی که بتواند با عین واکنش پاسخ داده شود، بررسی میکند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی