ولترشبکه

دانشگاه الازهر ی تلویزیونی به منظور مبارزه بر ضد القاعده ایجاد می نماید

+

دانشگاه الازهر قاهره، مقام اصلی تئولوژی اسلام سنی،‌ اعلان نمود ه در حال آماده سازی ی انال تلویزیونی در چندین زبان به منظور ترویج چهره درست اسلام و مبارزه بر ضد تروریزم است.

به قول شیخ احمد الطیب، این انال باید در مدت سه ماه آینده به زبان های آلمانی، انگلیسی، عربی و فرانسوی نشرات نماید.

پس از استعفای حسنی مبار، دانشگاه الازهر استقلال خویش را از قدرت سیاسی بدست آورده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.