پولیس تریه ی امیون را دستگیر رد ه حامل سلاح و مرمی برای مخالفین سوریه بود.

راننده امیون اظهار داشت ه محموله را از جانب بنیاد امداد بشری سازمان اخوان المسلمین تریه (IHH)، ه رجب طیب اردوغان صدراعظم عضویت آنرا دارد،‌ دریافت نموده بود. بلافاصله IHH ای

مطبوعات تریه مطمین است ه دولت در جریان سه ماه دوم سال 2013، به مقدار 47 تن سلاح به سوریه فرستاده است. عصمت ایلماز وزیر دفاع این اتهامات را تذیب رد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی