Bugüne kadar, öncelikle yasaları uygulamak, ağır suçlara karşı mücadele vermekle yükümlü olan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) amacı resmen değişti. Artık asıl hedefi Amerika Birleşik Devletlerinin ulusal güvenliğini güvenceye almak oldu.

Aslında ülke içerisindeki eyaletler arası ticarete bağlı anlaşmazlıkları soruşturmak üzere oluşturulmuş olan FBI, birinci ve ikinci dünya savaşları arasında bilimsel polis laboratuvarı oluşturarak üst düzey adli polis olmuş, karşı istihbarat servisi ve yurttaşların görüş açısı, kamuoyu üzerinde araştırmalar yapmak, önemler almakla yükümlü siyasi polise dönüşmüştü.

USA Patriot Act’ın (2001 ABD Yurtseverlik yasası) onaylanmasından sonra FBI’ının başlıca faaliyeti yurttaşları fişlemek, onlarla ilgili bilgi toplamak gibi siyasi polislik oldu. Her türlü kişi ve kuruluşu baskı altına almak, başkalarının haberi olmadan gizli bilgileri yargı kontrolü olmaksızın üçüncü kişilere iletmek, toplamak hakkına sahip kuruma dönüştü. Bütün bu gelişimler sonucunda FBI’nın kendi tanımı değişti.

Çeviri
Francine Suzanne Yapar