اداره فدرالی تحقیقات (FBI)، که هدفش تا این دم، مقدم بر همه، تطبیق قانون بود، یعنی مبارزه بر ضد جنایت، رسما تغییر ماهیت پذیرفته است. از این پس، ماموریتش تامین امنیت ملی ایالات متحده میباشد.

FBI، که در آغاز برای انجام تحقیق روی منازعات تجارتی دولتی در داخل کشور پایه گذاری گردیده بود، در فاصله میان دو جنگ همزمان به پولیس جنایی در یک سطح بالا، که شامل یک لابراتوار علمی پولیس، یک اداره ضد جاسوسی و یک پولیس سیاسی، مامور پیشبرد تحقیقات پیشگیرنده در خصوص باورهای شهروندان میباشد، مبدل گردیده است.

از زمان تصویب قانون میهن پرستی ایالات متحده آمریکا (2001)، فعالیت عمده اف بی آی، فعالیت یک پولیس سیاسی است : جمع آوری اطلاعات و دوسیه سازی (پرونده سازی) برای شهروندان. این آژانس بطور مشخص دارای حقوقی است که تمام انسانها یا نهاد ها را میتواند به دادن اطلاعات در مورد شخص یا نهاد سوم، بدون اطلاع وی و بدون کنترول قضایی، وادار سازد. با در نظر داشت این تحولات، اف بی آی فورمه معرفی نامه خود را تغییر داده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی