بان کی – مون، سر منشی سازمان ملل متحد، از حالا به بعد مشاور ویژه یی در اختیار دارد که از جانب واشنگتن برای کمک در حل معضله مجاهدین خلق، به وی معرفی گردیده است : جین هال لیوت، قبل از این معاون رییس امنیت ملی بود. او در همکاری با جاناتان وینر در وزارت امور خارجه کار خواهد کرد.

خانم لیوت همسر جنرال ادوارد دگلاس لیوت است که در حال حاضر نماینده گی دایمی ایالات متحده در ناتو را بعهده دارد. قبلا معاون مشاور امنیت ملی در امور عراق و افغانستان بود.

مجاهدین خلق یک فرقه الهام بخش مارکسیست است که در سرنگونی شاه ایران دخیل بوده و پس از آن بر ضد انقلاب اسلامی قرار گرفتند. مجاهدین خلق، که در دوران جنگ تجاوز گر بر ضد ایران، در عراق مستقر بودند، به مجریان کارهای کثیف رژیم صدام حسین مبدل شده بودند. آنها ادعا مینمایند که هزاران انسان را در ایران به قتل رسانده اند. آنها، که در حال حاضر در مخالفت با دولت عراق قرار دارند، در پی آن اند تا واحد های نظامی خویش را تجدید موقعیت نمایند.

300 تن از آنان به کشور البانیا منتقل شده اند. بیش از 3000 تن دیگر هنوز در عراق بسر میبرند.

اداره اوباما مجاهدین خلق را از لیست سازمانهای تروریست خویش حذف نموده است. آنها یک دفتر در نزدیکی قصر سپید باز نموده و لابییستها (هواداران) متعددی از رده های بالا، مانند تام ریج رییس امنیت ملی، را استخدام نموده اند.

مراجعه شود به دوسیه (پرونده):
مجاهدین خلق

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی