گودلک جوناتان، رییس جمهور نایجیریا (فوتو)، هفته گذشته بطور پنهانی قانونی را، که یک سال قبل از جانب پارلمان تصویب گردیده بود، امضا نمود که بر اساس آن توصل به همجنس گرایی و یا ترویج آنها، به 10 سال زندان و ازدواج دو همجنس گرا، به 14 سال زندان محکوم میگردد.

بلافاصله پلیس ولایت (آستان) بووشی (شمال کشور) چندین جوان، متهم به اخذ 20 میلیون دالر از جانب دولت ایالات متحده برای ترویج ازدواج همجنس گرایان در کشور، را بازداشت و شکنجه نموده است. شماری از مظنون ها، زیر فشار شکنجه، نام شریکان خویش را افشا کرده اند و به نمبر تیلفونهای همراه (موبایل) آنها تماس صورت گرفته است. پولیس در حال حاضر 38 تن را در بازداشت خویش دارد و در جستجوی 168 تن دیگر میباشد.

در بووشی شریعت تطبیق میشود.

نایجیریا دومین کشور آفریقایی است که عشق و آمیزش جنسی میان مردان را سرکوب میکند. در اوگاندا تکرار همجنس بازی به زندان ابدی محکوم میگردد، در حالی که قانون هنوز هم از جانب یوویری موسوینی رییس جمهور توشیح نگردیده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی