از اواخر ماه نوامبر سال گذشته از کریستینه فرناندز د کرشنر، رییس جنهور ارجنتاین خبری نیست.

او که بر حسب معمول بسیار پر حرف است، از مدت 37 روز به این سو در برابر مردم ظاهر نشده و آوازه های را برانگیخته که که صحتش بطور جدی به خرابی گراییده است.

در دسمبر سال 2011، سخنگوی وی افشا نموده بود که او به مرض سرطان غده تیروئید (تایراید، م.) مبتلا گردیده است، اما پس از چند روز حرف خود را پس گرفت.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی