در اوکراین تظاهرات بر ضد دولت ادامه داشته و در شهر کیف و مناطق غربی کشور گسترده تر میشود.

تظاهر کننده گان، که از حمایت رهبران اداره ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو برخوردار اند و اینها در محضر عام برای شاد باش شان، شخصا در آنجا حضور بهم رسانیده اند، از شکل تظاهرات معمولی، به تظاهرات مجهز با تخنیک نظامی مبدل گشته اند. به شکلی که بخش عمده آنها با کلاه خود مجهز شده و از ماسک های ضد گاز استفاده میکنند. در این کلیپ ویدیویی کانال رشیا تو دی، « تظاهر کننده گان غیر فعال » از یک منجنیق (گلوله انداز) استفاده میکنند.

صدراعظم میکولا آزاروف نظامی ساختن تظاهر کننده گان را محکوم کرده و اظهار داشت که این در واقع کوشش برای انجام یک کودتا در مقابل نهاد های دموکراتیک میباشد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی