ولترشبکه

تصویر های غیر واقعی در اوکراین

+

تصویر یک زندانی اوکراینی، برهنه، در برف، در محاصره نیروهای پولیس، که او را به سخره گرفته اند، در سرتاسر جهان در گردش بود. این فیلم خشونت رژیم را، که تظاهر کننده گان با جلال خاص در میدان، سعی میورزند آنرا سرنگون کنند، به نمایش گذاشته است.

مشکل این فیلم : در اخیر این صحنه، اندری دوبروفیک با یونیفورم شناخته میشود. یعنی آقای دوبروفیک، که سالها قبل وزارت امور داخلی را ترک کرده و مسئول امنیتی اتحادیه پان اوکراینی « حزب » (باتکیفشچینه) مربوط الیگارش یولیا تیموشنکو مقرر گردیده بود.

JPEG - 13.9 kb

به قول وریمیه (Vremia) این فیلم تبلیغاتی که شاید توسط اندری کوژیمیاکین، یک کارگردان تلویزیون که همزمان برای خانم تیموشنکو نیز کار میکند [1]، تهیه شده باشد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1] « شکنجه یک فعال برهنه – نمایش صحنه از مخالفان ؟ »، نوشته اکاتیرینا ژوراولیوا، 31 جنوری سال 2014.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.