بتاریخ 29 دسامبر سال 2013، درهنگام دیدار رییس جمهور فرانسوا اولاند از ریاض، عربستان سعودی بطور ناگهانی پیشنهاد نموده بود تا به ارزش سه میلیارد دالر خرید اسلحه فرانسوی برای لبنان را پرداخت نماید. در این احوال، بتاریخ 6 جنوری سال 2014، رییس ستاد نیروهای مسلح لبنان، جنرال ژان قهواجی اعلان نمود که از این سخاوتمندی مجلل و پر خرج چشم پوشی کرده است.

این هدیه، با چنین یک مبلغ بی سابقه، از جانب رییس جمهور لبنان، میشل سلیمان اعلان گردیده و از جانب عربستان سعودی و فرانسه تایید گردیده بود. در ستون های نشرات ما، تیری میسان اطمینان داده بود که این بخشاینده گی سعودی در حقیقت قصد داشت تا عدم ثبت اعترافات مجید المجید، رهبر القاعده لبنان را باز پرداخت نماید [1].

حوادث در نهایت او را حق بجانب میدانند :
 به قول اردوی لبنان، مجید المجید بیمار تر و ناتوان تر از آنست که بتوان توسط یک دادستان استماع گردد. او بتاریخ 4 جنوری سال 2014 در زندان درگذشت، بدون آنکه اعترافی در وارد کردن اتهام بر عربستان سعودی از خود بجا گذارد.

 داوید هیل، سفیر ایالات متحده آمریکا در لبنان، برای اخذ اطمینان، که عربستان سعودی لبنان را در بدست آوردن تسلیحات که با آن بتواند در برابر اسراییل از خود دفاع نماید، حمایت نمیکند، به ریاض سفر کرد.

 روش مشابه دیگری از جانب وزارت امور خارجه آمریکا با فرانسه نیز انجام شده بود.

 این تحویل دهی های اعلام شده هرگز انجام نخواهند شد، اما شمار زیادی از افراد میانجی سعودی، فرانسوی و لبنانی (از جمله رییس جمهور لبنان که به تنهایی 50 میلیون دالر بدست آورد) قبلا « انعام های » خویش را بدست آورده اند.

 برای خاموش ساختن امور، اردوی لبنان شاید لباس ها (یونیفورم) و وسایل حمل و نقل جدید بدست آورد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« خاموشی و خیانت به ارزش 3 میلیارد دالر »، نوشته تیری میسان، شبکه ولتر، 15 جنوری سال 2014.