ایالات متحده پیام های هشدار دهنده خویش به پکن را افزایش بخشیده اند، در حالیکه این اخیر در منطقه جنوبی بحیره چین، برای گسترش ساحه دفاع هوایی خویش آماده گی میگیرد، البته با قبول خطر داخل شدن در یک اختلاف با ویتنام، فیلیپین و مالیزیا.

بتاریخ 23 نوامبر سال 2013، پکن ساحه دفاع هوایی خویش در شرق بحیره چین، به شمول جزایر سنکاکو که جاپان بالای آن دعوا دارد، را قبلا امتداد بخشیده بود. ایالات متحده، کوریای جنوبی و جاپان نادیده گرفتن مقررات چین را اعلان نمودند و این میتوانست بتاریخ 5 دسامبر، از بین بردن کشتی دسترایر، حامل موشک های Cowpens USS را باعث شود.

تمام هواپیماهای که در این ساحه داخل میشوند، باید خود و برنامه پرواز خویش را معرفی نمایند و در این هنگام قابل دسترس باشند. به این ترتیب، پکن قبلا پروازهای هواپیماهای بی سرنشین جاسوسی ایالات متحده بر فراز سواحل شرقی خویش را متوقف نموده است.

در کل، موضع چین با قوانین بین المللی موافق است، سوای مناطق مورد اختلاف، که در آن باید از احتیاط کار گرفته شود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی