ولترشبکه

واشنگتن جنگ پنهانی بر ضد سوریه را هماهنگ میسازد

+

واشنگتن پست افشا نمود که شورای امنیت ملی ایالات متحده، روسای ارگان های خدمات مخفی کشورهای عمده شرکت کننده در جنگ بر ضد سوریه را گردهم آورده است [1]. سمینار دو روزه در هنگام کنفرانس صلح ژنیو 2، در حالی دایر گردید که در دعوتنامه آن گنجانیده شده بود که تمام جوانب ذیدخل باید در قطع خشونت سهیم شوند.

دست کم، کشورهای عربستان سعودی، اردن، قطر و ترکیه در آن سمینار حضور داشتند.

سوزان رایس رییس امنیت ملی، وزیر امور داخلی عربستان سعودی، پرنس محمد بن نایف، که جانشین پرنس باندار بن سلطان، بستری در بیمارستان، میباشد، را به ملاقات پذیرفت. او ریاض را بخاطر حمایت مالی همزمان اپوزیسیون سیاسی در غرب و مخالفان سوریه، تبریک گفت.

ایالات متحده بر قانون اردوی مخالفان در اردن نظارت مینمایند. این اردو زره پوش های را که سعودی ها در بهار سال 2013 تحویل داده بودند و همچنان در حال حاضر به تعداد 13000 تن جنگاوران را در اختیار دارد. در این حال، این اردو نمیتواند بدون حمایت هوایی، بر سوریه حمله کند. گفتگوها در مورد تحویل اسلحه ضد هوایی که بتوان آنرا به این اردو اعتماد کرد، بدون آنکه برتری هوایی اسراییل در خاور میانه زیر سوال رود، انجام شدند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1] « استادان جاسوسی برای گفتگو بالای سوریه گرد هم آمدند »، نوشته داوید ایگناشیوس، واشنگتن پست، 19 فبروری 2014

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.