واشنگتن پست افشا نمود که شورای امنیت ملی ایالات متحده، روسای ارگان های خدمات مخفی کشورهای عمده شرکت کننده در جنگ بر ضد سوریه را گردهم آورده است [1]. سمینار دو روزه در هنگام کنفرانس صلح ژنیو 2، در حالی دایر گردید که در دعوتنامه آن گنجانیده شده بود که تمام جوانب ذیدخل باید در قطع خشونت سهیم شوند.

دست کم، کشورهای عربستان سعودی، اردن، قطر و ترکیه در آن سمینار حضور داشتند.

سوزان رایس رییس امنیت ملی، وزیر امور داخلی عربستان سعودی، پرنس محمد بن نایف، که جانشین پرنس باندار بن سلطان، بستری در بیمارستان، میباشد، را به ملاقات پذیرفت. او ریاض را بخاطر حمایت مالی همزمان اپوزیسیون سیاسی در غرب و مخالفان سوریه، تبریک گفت.

ایالات متحده بر قانون اردوی مخالفان در اردن نظارت مینمایند. این اردو زره پوش های را که سعودی ها در بهار سال 2013 تحویل داده بودند و همچنان در حال حاضر به تعداد 13000 تن جنگاوران را در اختیار دارد. در این حال، این اردو نمیتواند بدون حمایت هوایی، بر سوریه حمله کند. گفتگوها در مورد تحویل اسلحه ضد هوایی که بتوان آنرا به این اردو اعتماد کرد، بدون آنکه برتری هوایی اسراییل در خاور میانه زیر سوال رود، انجام شدند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« استادان جاسوسی برای گفتگو بالای سوریه گرد هم آمدند »، نوشته داوید ایگناشیوس، واشنگتن پست، 19 فبروری 2014