ولادیمیر ریباک رییس دومای اوکراین بتاریخ 22 فبروری سال 2014، زیر تهدید خطر مرگ استعفا و پارلمان را ترک کرد.

بلافاصله، اعضای حاضر در دوما پیشنهاد های در مورد آزادی یولیا تیموشنکو صدراعظم سابق، متمول ترین شخص کشور (متهم به هفت سال زندان بخاطر سو استفاده از قدرت در مذاکره روی مسئله قرارداد گاز روسیه) را تصویب نمودند.

همزمان با آن، گروه های نازی به ساختمان های عمده قدرت، پس از تصرف یک ذخیره سلاح ارتش، حمله نمودند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی