ولترشبکه

هاگل کاهش نیروی زمینی ایالات متحده را در سطح سال 1940 آن پیشنهاد میکند

+

به قول نیویارک تایمز، چک هاگل وزیر دفاع پیشنهاد کرده تا پرسنل نیروی زمینی ایالات متحده در سطح سال 1940 آن کاهش یابد [1].

نیروی زمینی (دی آرمی) به تعداد 440000 تن (در برابر 566000 تن قبل از بحران های بودجوی و امروز 490000 تن) کاهش خواهد یافت.

نیروی بحری (دی ناوی) 11 کشتی هواپیما- بر خود را حفظ خواهد کرد، در حالیکه دوازدهم آن نیز برای تضمین پولیس اقیانوس ها ضروری میباشد.

نیروی هوایی (دی ایرفورس) واحد های هواپیمای 10‒A و 2‒U خود را به امید ادامه برنامه 35‒F خویش، مسدود خواهد کرد. در این حال، هیچ چیزی تضمین نه میکند که هواپیمای نهایی بطور موثر با قابلیت پیشبینی شده مجهز خواهد بود، و نه قیمت نهایی آن اجازه خواهد داد تا جانشین تمام هواپیماهای کنونی گردد.

به این ترتیب، پنتاگون خواهد توانست با بودجه که نظر به قانون مالی نظامی برای سال 2015 برایش تصویب شده بود، زیست نماید، و این بالغ میشود به 496 میلیارد دالر [2]. لذا، کاهش های بودجه میتواند در سال 2016 ادامه یابد، یعنی پس از سال آینده، کاهش های دیگری نیز صورت خواهند پذیرفت.

JPEG - 33.8 kb

[1] « پنتاگون برنامه دارد تا اردو (ارتش) را در حد قبل از جنگ جهانی دوم محدود سازد »، نوشته توم شانکر و هلن کوپر، نیویارک تایمز، 23 فبروری 2014. http://www.nytimes.com/2014/02/24/u...

[2] « بودجه پنتاگون به مبلغ 100 میلیارد دالر در پنج سال آینده کاهش خواهد یافت »، شبکه ولتر، 5 دسمبر 2013. http://www.voltairenet.org/article1...

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.