(عکس: سر یان لوبان، رییس GCHQ)

بر مبنای یک سند داخلی آژانس امنیت ملی (NSA)، که ادوارد سنودن آنرا به دست نشر سپرده، GCHQ (استخبارات بریتانیا) – به حساب خودش و به حساب ایالات متحده – میلیون ها ویدیوی خصوصی مبادله شده در یاهوو را از راه قاپیده است.

سند مشخص میکند که از 3 تا 11 % این فیلم ها از نوع پورنوگرافیک میباشند و اجنت های سلطنتی صلاحیت باز نمودن آنها را دارند.

در سال 2008، در طی شش ماه نخست برنامه آپتیک نرف، GCHQ به تعداد 1.8 میلیون اشتراک کننده یاهو را جاسوسی کرده است.


 « آپتیک نرف : میلیونها تصویر کامره وب یاهوو از جانب GCHQ قاپیده شده است »، نوشته سپنسر آکرمن و جمیز بال، دی گاردین، 28 فبروری 2014.
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/gchq-nsa-webcam-images-internet-yahoo
 « پوشش GCHQ برای برنامه آپتیک نرف از جانب قانون در سال 2000 ارایه گردیده است »، نوشته نیک هاپکین، دی گاردین، 27 فبروری 2014.
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/gchq-insists-optic-nerve-program-legal-legislation-2000

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی