محمد دهلان، فرمانده سابق نیروهای پیشگیری کننده امنیتی نوار غزه، با آژانس اسوشیتد پرس مصاحبه تیلفونی انجام داد که طی آن خود را حاضر به خدمت به مردم خویش اعلان نمود.

در هنگام مذاکرات اسراییل – فلسطین که از جانب واشنگتن سازماندهی گردیده بود، تل ابیب آرزو نمود تا پروتوکول توافق را با حزب تجدید شده یی فتح به رهبری محمد دهلان امضا نماید.

آقای دهلان، 52 ساله، از جانب عباس 79 ساله، از فلسطین تبعید شده بود. او در حال حاضر میان عمارات متحده عرب و مصر، که در آنجا با جنرال السیسی نزدیک است، در رفت و آمد میباشد. نامبرده سرگرم جمع آوری کمک برای فلسطینی ها بوده و به این ترتیب مبلغ 8 میلیون دالر را به مهاجرین در لبنان سپرده است.

آقای دهلان که نیروهای فتح را در دوران جنگ داخلی فلسطین در سال 2007 رهبری مینمود، کنترول غزه را به نفع حماس از دست داده بود. پس از آن به مصر پناهنده شد، که جنرال السیسی در آنزمان استخبارات نظامی آنرا رهبری مینمود. اخوان المسلمین به دفتر او دستبرد زده و نامه های ارسالی وی به دولت اسراییل را بدست آورده بودند، از جمله سندی که اثبات مینمود که وی آماده گی میگرفت تا یاسر عرفات را به شیوه خود به قتل برساند.

محمد دهلان به قول نبیل شاعث، یکی از جمله مشاوران رییس جمهور عباس، با حماس یک توافقنامه مخفیانه را امضا نموده که بر اساس آن به این گروه صدها میلیون دالر را تحویل میداد. در اواخر ماه جنوری، سه تن از همدستان وی اجازه برگشت به غزه را دریافت نمودند تا با سرمایه گذاری عمارات، یکجا با حماس، بنای ساختمان شهر جدیدی را بریزند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی