ولترشبکه

سربازان پنهان اسراییلی در میدان

+

[عکس : « دلتا »، فرمانده واحد اسراییلی پنهان در میدان]

به قول تارنمای اسراییلی الیا اکسپرس – نیوز.کام، یک گروه متشکل از 35 تن جنگجوی مسلح و با صورت های پوشیده در میدان از جانب 4 افسر سابق اردوی اسراییل اداره میشدند که در زیر کلاه خود شان kippa (کلاهک های کوچک یهودی که اسراییلی ها بر سر مینهند، م.) بر سر داشتند.

این تارنما حاکسیت که این افسران سابق، که در حال حاضر در اوکراین اقامت گزیده اند، از همان آغاز تنش ها در کنار حزب آزادی (سوابودا)، به این جنبش پیوسته بودند، با آنکه این حزب بطور خشن در برخورد ضد یهودی شهرت دارد.

این نیروی مداخله گر همچنان با حمایت سفارت اسراییل، انتقال تعداد 17 تن زخمی شدید جهت تداوی (درمان) به اسراییل را تضمین نمودند.

حضور واحدهای اسراییلی در حوادث مشابه گرجستان در « انقلاب گلابی » (2003)، چنانچه در هنگام جنگ اوستی جنوبی (2008) گزارش شده بود.

این افسران سابق اسراییلی در میان جنگجویان خیابان در شهر کیف کی ها اند؟، الیا اکسپرس – نیوز، 2 مارچ 2014.
alyaexpress-news.com/2014/03/qui-sont-ces-anciens-soldats-israeliens-parmi-les-combattants-de-rue-dans-la-ville-de-kiev/

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.