دانیل روبینشتاین به عوض روبرت س. فورد، که به بازنشسته شده است، سفیر آینده ایالات متحده در سوریه تعیین گردید.

آقای روبینشتاین تا اکنون بخش خدمات اطلاعات وزارت امور خارجه را اداره مینمود. او که کنسول در اورشلیم بود، زبان عربی و عبری را روان حرف میزند.

در نبود کامل روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و سوریه، دانیل روبینشتاین باید در ترکیه اقامت گزیند. انتقال پست سفیر فورد بطور موقت توسط لاورنس سیلورمن اجرا خواهد گردید.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی