در حالیکه دولت لیبیا، نصب شده توسط ناتو، موفق نمیشود تا حاکمیت خویش را بر سرتاسر قلمرو کشور گسترش دهد، ناحیه سیره نائیک (منطقه سنتی لیبیا است که نام آن از سیره نائیک، یک ایالت رومی ها که در شهرستان قدیمی یونانی بنام سیرن، گرفته شده است. تکیه بر ویکی پدیا، م.) خود را غیر وابسته میپندارد.

به روز شنبه 8 مارج سال 2014، مخالفان برای نخستین بار یک کشتی انتقال نفت با پرچم کوریای شمالی را در بندر الصدر بار کردند. با وجود تهدید های دولت طرابلس، کشتی مذکور موفق شد تا خویشتن را به آبهای بین المللی برساند.

به روز سه شنبه 11 مارچ، مجلس عمومی لیبیا با نتیجه گیری در مورد ناتوانی دولت، علی زیدان صدراعظم را با 120 رای از 194، به استعفا سوق داد و عبدالله الثنی وزیر دفاع را موقتا معرفی نمود.

چارشنبه 12 مارچ، علی زیدان از طریق جزیره مالتا به آلمان فرار کرد، در حالیکه څارنوال عمومی (دادستان کل) بر ضد وی فرمان دستگیری اش را به جرم اختلاس، صادر نمود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی