به قول کمال ال لبوانی، یکی از رهبران ائتلاف ملی سوریه، نامبرده آماده است تا با اسراییل یک قرارداد صلح را امضا نماید: در بدل ترک گولان، دولت عبری بطور فشرده تری از مخالفان سوریه برای سرنگونی رییس جمهور الاسد حمایت خواهد کرد.

گولان منطقه یی از سوریه است که پس از جنگ سال 1967 توسط اسراییل اشغال گردیده است. دولت عبری در سال 1981 با زیر پا نمودن قطعنامه های سازمان ملل، بطور یکجانبه آنرا ضمیمه کرده بود. نزدیک به 90000 از شهروند سوریه از این منطقه فرار نموده بودند، در حالیکه تنها 7000 تن، زیر اشغال اسراییل باقی ماند بودند.

رییس جمهور بشار الاسد استرداد گولان را همیشه به عنوان هدف اصلی دیپلماسی خویش قرار داده بود.

ائتلاف ملی سوریه را غربی ها همواره به عنوان « نماینده قانونی مردم سوریه » پنداشته اند، در حالیکه این ائتلاف بطور عمده از اخوان المسلمین و نماینده گان عربستان سعودی تشکیل شده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی