نخستین تصمیم دانیل روبینشتاین، سفیر تازه ایالات متحده برای سوریه (و نه حاضر در سوریه، به سببی که او هنوز برای تقدیم اعتماد نامه به رییس جمهور بشار الاسد تقاضای انجام نداده)، این بود که نامبرده اعلان نمود که تمام دیپلمات های سوریه حاضر در ایالات متحده، افراد غیر قابل قبول اند.

سفارت واشنگتن و دفتر های کنسولی در تروی (میچیگان) و هیوستن (تکزاس) باید در مدت 48 ساعت درهای خویش را ببندند و کشور را ترک گویند.

بر اساس توافقنامه مرکز، این تصمیم شامل حال هیئت سوریه در ملل متحد نه میگردد. در این حال، بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد هفته گذشته یادداشتی دریافت نمود که او را از گشت و گذار در خاک ایالات متحده منع مینماید. توافقنامه مرکز تنها در شهر نیویارک قابل تطبیق است.

وزارت خارجه طی یک یادداشت با اعلان این تصمیم، اظهار میدارد که حاضر نیست تا حدی پیش رود که روابط خود با دمشق را بطور کامل قطع کند، بل به مذاکرات با دولت سوریه در دیدارهای بین المللی ادامه خواهد داد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی