ولترشبکه

چک هاگل با بیزنس راوند تیبل در مورد تحریم های ضد روسیه دیدار کرد

+

وزیر دفاع ایالات متحده، چک هاگل، بتاریخ 19 مارچ با مدیران بیزنس راوند تیبل (میز مدور تجارتی)، به منظور گفتگو در مورد تحریم های اقتصادی بر ضد روسیه، دیدار نمود.

از این دیدار مخفی نه در تارنمای اینترنتی وزیر دفاع و نه در تارنمای بیزنس راوند تیبل، تذکری وجود دارد.

بیزنس راوند تیبل مهمترین انجمن کارفرمایان ایالات متحده میباشد. این انجمن از یک سوم تمام سرمایه گذاری ها در بازار سهام کشور نماینده گی مینماید.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.