دولت فیلیپین و مخالفان جبهه اسلامی آزادی بخش مورو، بتاریخ 27 ماه مارچ سال 2014، رسما با حضور بیشتر از یک هزار تن افراد، در مانیلا قرارداد صلح را امضا کردند.

این قرارداد به رسمیت شناختن حقوق مردم مورو را مشتمل بر ایجاد یک منطقه خود مختار (بنگسامورو)، حقوق شان بر ثروت های زیرزمینی آن سرزمین، تطبیق شریعت در مناطق مسلمان و خلع سلاح مخالفان، در نظر گرفته است.

در سال 1976، ډگرمن (سرهنگ) معمر القذافی مذاکرات برای یک قرارداد صلح میان دولت فیلیپین و جبهه آزادی بخش ملی مورو را که مورد حمایت لیبیا بود، انجام داده بود. در این حال، برخی از مسلمانان به مخالفت پرداخته و جبهه آزادی بخش اسلامی مورو را پایه گذاری نموده بودند. علاوه بر آن، در سال 2000، قرارداد سال 1976 از جانب رییس جمهور استراداس لغو گردیده بود. صلح کنونی از جانب مالیزیا با حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا به مذاکره کشیده شده است.

جنگ، طی 36 سال، اضافه تر از 120000 کشته بجای گذاشته است.

جبهه اسلامی آزادی بخش مورو یک جنبش بومی مردم مورو میباشد. این گروه را نباید با گروه های جهاد گرای نوع القاعده، مثل گروه ابو سیاف، که شامل این توافقنامه نه میباشد، به اشتباه گرفت.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی