رییس جمهور ولادیمیر پوتین فرمان ایجاد یک وزارت خانه برای کریمیه را امضا و کرسی آن را به آلگ ساویلیف (عکس) سپرد.

دمیتری مدویدف صدر اعظم، بتاریخ دوشنبه 31 مارچ سال 2014، به منظور تثبیت نیازمندی های آن ولا، وارد کریمیه گردید. او قبلا احکام تامین شبه جزیره با گاز طبیعی، برق و آب را دریافت نموده است.

همچنان سرگئی شویگو وزیر دفاع که در محل حاضر است، فهرست دارایی های تازه نظامی را تهیه نمود که شامل شبه نظامیان داخل شده در اردو میگردد. اینها در سال 2015 به خدمت نظامی استخدام خواهند شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی