کنگره جهانی یهود (WJC) نشست سه ماهه شورای اداری خود را بتاریخ 31 مارچ 2014 در پاریس دایر کرد.

شورا متشکل از 49 عضو، جمع نماینده ایالات متحده، سفیر ایره فرومن میباشد، که این اخیر، مامور مبارزه با یهود ستیزی (انتی سمیتیزم) است. این شورا دو عضو فرانسوی دارد، هر یک روژه سوکیرمن (رییس CRIF [شورای نماینده گی نهاد های یهود در فرانسه، م.] و معاون رییس کنگره جهانی یهود) و داوید روتچیلد (رییس بنیاد شووا و عضو دفتر کنگره جهانی یهود).

اضافه بر این اعضا، شورای اداری یک یادداشت اقتصاد دان فرانسوی بنام ژاک اتالی را نیز استماع نمود.

شورا یادداشت های مختلفی را تصویب نمود

 حمایت از مانوئل والس، صدراعظم جدید فرانسه، بخاطر عمل وی بر ضد طنز پرداز ضد صهیونیستی دیودونه.
 مبارزه بر ضد یهود ستیزی (انتی سمیتیزم). بطور اخص، تایید وضع تحریم بریتانیا بر ضد فوتبالیست نیکولا انلکه (دوست دیودونه)، تقاضا از دولت استرالیا در پرهیز از تعدیل قانون تبعیض نژادی و حمایت از مقامات دولت یونان در مبارزه شان بر ضد حزب اتحاد مردمی (حزب لایکوس سیندسموس، حزب راستی فاشیستی یونان، تکیه بر ویکی پدیا، م.).
 اوضاع اوکراین. شورا از دولتها تقاضا کرد تا در مورد وضع یهودیان در این کشور اغراق ننمایند و از آن برای به چالش کشیدن مشروعیت دولت جدید استفاده نکنند.
 اسراییل و روند صلح. محکوم کردن خصوصیت تبعیض نژادی ادعا شده بر دولت اسراییل و کارزار تحریم بی دی سی (جنبش گسترده آزادی، عدالت و برابری مربوط فلسطین، م.). درخواست به رسمیت شناختن ماهیت دولت یهودی اسراییل.
 پروتوکول ارجنتاین – ایران. درخواست لغو پروتوکول تفاهم در مورد تحقیقات روی حملات انجام شده در بوینوس آیرس در سال 1994.
 مجارستان. محکوم نمودن رییس سابق میکلوش هورتی توسط مقامات مجاری و حمایت از انجمن یهودیان مجارستان که تظاهرات یاد بود هولوکاست را تحریم خواهند کرد.

در اخیر، شورا گزارش روبین شیفرد در مورد انکشاف گروه های نئو نازی در اروپا را پذیرفت.

به مشاهده میرسد که کنگره جهانی یهود از یهودیان دفاع ننموده، بل از منافع دولت اسراییل حمایت مینماید. همچنان، این کنگره بر ضد نازی ها در مجموع مبارزه نه میکند، بل بطور مشخص از آنهایی که منافع اسراییلی ها را نماینده گی مینمایند، دفاع میکند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی