هیئت روسیه در ملل متحد خاطر نشان ساخت که شورای امنیت از ابراز موضعگیری در مورد حمله بر کسب خودداری نموده است و به این ترتیب حمایت اکثریت اعضای خویش از عملیات القاعده را نمایان ساخت.

بتاریخ 21 مارچ، اردوی ترکیه به منظور نفوذ دادن صد ها تن از جهاد گرایان، اعضای جبهه النصرة (القاعده) و لشکر اسلام (طرفدار سعودی)، داخل خاک سوریه گردید. آنها شهر کسب، که اکثریت شهروندان آن سوری– ارمنی تبار بوده و از بازمانده گان نجات یافته از کشتار ترکیه در سال 1915 میباشند، را اشغال نمودند. زمانیکه اردوی عرب سوریه برای دفاع از شهر مداخله نمود، اردوی ترکیه یک فروند هواپیمای حمایتی آنها را سرنگون کرد. شهروندان کسب زیر حمایت دولت سوریه به الاذقیه پناه بردند.

سوای آن، وزیر امور خارجه روسیه از نماینده گان خارجی مخالفان سوریه، که در کنفرانس ژنیو 2 شرکت جسته بودند، تقاضا نموده بود تا از هر نوع رابطه با گروه های تروریستی خود داری نمایند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی