وزارت امور خارجه ایالات متحده بحث نامه یی را نوشته و نشر نموده است که موضع روسیه در قبال اوکراین را پس از شورش 12 اپریل، که در جریان آن شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق کشور ساختمان های دولتی را تصرف کردند [1]، به چالش میکشد.

پس از آغاز بحران، این مرتبه دوم است که وزارت خارجه به رسانه های عمده چنین بحث نامه ضد روسی را ارایه میدارد [2].

اگر واشنگتن میتواند پوشش حمایتی نیروهای هوادار روسیه را توسط اجنت های روس محکوم نماید، بخشهای باقی مانده این بحث نامه منظور دارد تا این تصور را بوجود آورد که در دولت اوکراین، نازی ها وجود ندارند [3] و سازمانهای نازی قوانین خویش را در خیابان های شهر کیف تطبیق نمیکنند [4].

شام یکشنبه و صبح روز دوشنبه، رسانه های عمده کشور های عضو ناتو، این استدلال نامه وزارت خارجه را به نشر رساندند، بدون آنکه آنرا به بحث بکشانند.


[1] « یادداشت رسانه ها توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد حمایت روسیه برای بی ثبات ساختن اوکراین »، شبکه ولتر، 13 اپریل 2014.
http://www.voltairenet.org/article183231.html
[2] " اسناد وزارت خارجه در مورد ادعای نادرست پوتین در مورد اوکراین "، شبکه ولتر، 5 مارچ 2014.
http://www.voltairenet.org/article182542.html
[3] « نازی های درون دولت اوکراین کی ها اند ؟ »، نوشته تیری میسان، شبکه ولتر، 2 مارچ 2014.
http://www.voltairenet.org/article182426.html
[4] " وسایل مطبوعاتی در مورد حقوق بشر در اوکراین "، اورینتال رویو، شبکه ولتر، 12 اپریل 2014 (مقال زیر ترجمه است).
http://www.voltairenet.org/article183206.html

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی