شخص شماره 2 و سه افسر خدمات مخفی کوریای جنوبی، پس از آنکه مطبوعات افشا نمود که آنها اسنادی را به منظور پیگرد یک شخصی که مورد سو ظن جاسوسی به نفع کوریای شمالی قرار داشت، دستکاری نموده بودند، استعفا دادند.

رییس خدمات ملی اطلاعاتی (NIS)، نم جئی – جوون، طلب پوزش نموده و اصلاحات عمیق اداره خویش را اذعان نمود.

رییس جمهور محافظه کار، پارک گوئن – هی (دختر دیکتاتور پارک چونگ – هی) همچنان در نشست شورای وزیران، از بارگاه ملت پوزش خواست.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی