ولترشبکه

کوریای جنوبی خدمات اطلاعاتی خویش را بازسازی میکند

+

شخص شماره 2 و سه افسر خدمات مخفی کوریای جنوبی، پس از آنکه مطبوعات افشا نمود که آنها اسنادی را به منظور پیگرد یک شخصی که مورد سو ظن جاسوسی به نفع کوریای شمالی قرار داشت، دستکاری نموده بودند، استعفا دادند.

رییس خدمات ملی اطلاعاتی (NIS)، نم جئی – جوون، طلب پوزش نموده و اصلاحات عمیق اداره خویش را اذعان نمود.

رییس جمهور محافظه کار، پارک گوئن – هی (دختر دیکتاتور پارک چونگ – هی) همچنان در نشست شورای وزیران، از بارگاه ملت پوزش خواست.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.