در طی روند دو هفته پسین، از جانب حرکت حزم، یک گروه اسلامی که در جنوری 2014 توسط ناتو ایجاد گردید، موشک های ضد تانک بر ضد اردوی (ارتش) عرب سوریه شلیک شده اند. به نظر میرسد که از سمت ترکیه، در چارچوب جنگ مخفی زیر فرماندهی واشنگتن، چندین صد TOW-71BGM به این سربازان مزدور تحویل داده شده اند.

در حالیکه کارشناسان در آغاز تصور میکردند که این سلاح ها توسط قطر تحویل داده شده اند، امروز به نظر میرسد که آنها از جانب عربستان سعودی، از نام ایالات متحده، در اختیار سربازان مزدور قرار داده شده اند.

در ماه فبروری 2012، تکفیری های امارت اسلامی بابه عمرو، موشک های میلان، ساخت فرانسه – آلمان با پوشش حمایتی افسران فرانسوی، را در اختیار داشتند [1].

" سلاح های آمریکایی ضد تانک به دست مخالفان سوریه رسیده است "، نوشته چارلس لیستر، هفینگتون پست، 9 اپریل 2014. و " ویدیو های مخالفان، نخستین موشکهای ساخت ایالات متحده را در سوریه نشان میدهند "، نوشته پیتر آپس، رویترس، 15 اپریل 2014.
http://www.huffingtonpost.com/charles-lister/american-anti-tank-weapon_b_5119255.html
http://www.reuters.com/article/2014/04/15/us-syria-crisis-arms-usa-idUSBREA3E0RZ20140415

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« دژ اردوی " سوریه " آزاد، با موشکهای میلان مجهز گردید »، شبکه ولتر، 16 فبروری 2012.
http://www.voltairenet.org/article172837.html