دولت روسیه بتاریخ 14 اپریل 2014، پرواز هواپیما های جاسوسی ایالات متحده، 72 ساعت قبل درخواست شده، را بر فراز خاک خویش تحت قرارداد آسمان آزاد (اوپن سکای)، ممنوع قرار داد.

از سال 1992 به اینسو، 34 کشور ناتو و پیمان وارسا سابق، تصمیم گرفته بودند تا بطور دوجانبه، پرواز هواپیما های جاسوسی، به منظور کنترل متقابل فعالیت های نیروهای نظامی همدیگر، را اجازه دهند.

ستاد اردوی (ارتش) ایالات متحده نگران است که فدراسیون روسیه در حال آماده کردن یک تهاجم بر اوکراین میباشد و این منع قرار دادن ناگهانی و غیر معمول را نوعی از تمایل به پنهان کاری تفسیر نموده است.

شورای امنیت ملی ایالات متحده قصد دارد تا بطور متقابل پرواز هواپیمای جاسوسی جدید روسیه از نوع توپولیف ON214 را بر فراز خاک خویش منع قرار دهد.

در این حال، حتا قبل از این ممنوعیت، اعضای پارلمان ایالات متحده (از جمله رییس کمیسیون اطلاعات مجلس نماینده گان) توانایی های ON214-Tu را محکوم نموده و تقاضا نموده بودند تا پنتاگون این ماموریت ها را بر فراز کشور منع کند. در واقع به نظر میرسد که سنزر ها (حس گر ها)ی روسیه در حال حاضر از لحاظ تکنیکی به مراتب عالیتر از ناتو میباشند.

در یک نامه از جانب چهار تن عضو پارلمان (دن کاتس، مارک و. وارنر، جیمز ای. ریش و مارتین هاینریش) به آدرس جان کری، آنها اعلام کردند که معضلات مربوط به کریمیه به عنوان بهانه برای این ممنوعیت کافی میباشد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی