عبدالله پادشاه عربستان سعودی در هنگام دیدار بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده پذیرفته است تا گفتگویی را با ایران، متحد تازه واشنگتن، آغاز نماید.

ریاض باید در آینده نزدیک از حسین امیر عبدالله یانی، مدیر بخش جهان عرب در وزارت امور خارجه ایران و پس از وی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و در نهایت شیخ حسن روحانی رییس جمهور کشور، پذیرایی نماید.

خصومت میان این دو کشور بسیار شدید بوده و همزمان بر پایه یک رقابت جیوپولیتیک و دکترین ضد امپریالیستی خمینی استوار است. حمایت شیخ حسن روحانی از اخوان المسلمین در مصر زیر نام همبستگی اسلامی (و بر ضد دکترین خمینی) مسئله پیچیده یی است. در این حال دل جویی میان عربستان سعودی و قطر، این برنامه را در سایه خویش قرار داده است.

پیشرفتهای بطی اما عمیق، میان این دو کشور انتظار میرود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی