اعضای پارلمان آلمان، به ویژه آنهایی که مربوط دی لینکه اند، از حکومت مرکل درخواست نمودند تا مجوز بررسی مستقل در مورد حضور مزدوران در اوکراین را تصویب نماید.

اگر خواننده گان ما از تاریخ های 3 و 4 ماه مارچ به اینسو از حضور مزدوران اسراییلی و آمریکایی در شهر کیف اطلاع داشته باشند [1]، خواننده گان روزنامه بیلد ام زونتاگ بتاریخ 9 مارچ 2014 یک ویدیویی را مشاهده نمودند که کارمندان اکادمی را به نمایش میگذارد (به ویدیو زیر نگاه کنید).

در پی آن، روزنامه متذکره اظهار نمود که نمیداند کی این مزدوران آمریکایی را استخدام نموده، در حالیکه مطبوعات آلمان حضور مزدوران آلمانی در کنار آنها را برملا ساخت.

نماینده گان نگرانی خود را از خصوصی ساختن جنگ ابراز نموده و شدیدا تقاضا نمودند تا بدانند که آیا مقامات آلمان در این عملیات سهم دارند یا خیر.

این مسئله به دلایل زیر دارای اهمیت میباشد:

 حزب انجلا مرکل (CDU)، حزب دموکرات مسیحی، رسما از ویتالی کلیچکو، رهبر حزب حمایت میکند.
 بتاریخ اول دسامبر 2013، مارتین شولتز رییس پارلمان اروپا یک بیانیه ضد دولتی را در محل میدان ایراد نمود.
 بتاریخ 4 دسامبر، گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان حمایت خویش را از تظاهر کننده گان میدان ابراز کرد.
 بتاریخ 7 دسامبر المار بروک رییس کمیسیون امور خارجی در پارلمان اروپا، در محل میدان به نفع یولیا تیموشنکو بیانیه یی ایراد نمود.
 بتاریخ 29 جنوری 2014، المار بروک در برابر مطبوعات در کنار ویتالی کلیچکو ظاهر شده و کناره گیری رییس جمهور یانوکوویچ را درخواست نمود.
 بتاریخ 27 فبروری، سه وزیر مثلث وایمر، از جمله وستروله، توافقنامه یی سیاسی میان رییس جمهور یانوکوویچ و مخالفان میدان را معامله و امضا نمودند. در این حال، این توافقنامه برای پوشش کودتای که چند ساعت پس از آن اجرا شد، بود، در حالیکه رییس جمهور یانوکوویچ رونده سفر به ولایات بود.
 بتاریخ 25 اپریل چهار تن افسر آلمانی که برای OSCE (سازمان امنیت و همکاری اروپا، م.) کار میکردند، خارج از حیطه وظایف شان، به شرق اوکراین سفر کرده و در آنجا به اتهام جاسوسی از جانب فدرال طلب ها دستگیر شده و به مدت یک هفته در بند به سر بردند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« عساکر اسراییلی در محل میدان با چهره های مخفی حضور داشتند »، شبکه ولتر، 3 مارچ 2014، و « مزدوران ایالات متحده در جنوب اوکراین پیاده شدند »، شبکه ولتر، 4 مارچ 2014.
http://www.voltairenet.org/article182441.html
http://www.voltairenet.org/article182485.html