4 مین اجلاس روسای دولتهای عضو کنفرانس همکاری و تدابیر حسن اعتماد آسیا (CICA) بتاریخ 21 می در شانگهای گشایش یافت. این سازمان که پس از فروپاشی اتحاد شوروی ایجاد شد، با الگوی OSCE (سازمان امنیت و همکاری اروپا) نیت دارد تا در آسیا ثبات را بوجود آورد. در این حال این سازمان به دلیل نبود یک کشور رهبری کننده منطقوی در سالهای 1990 تا 2000 از یک جانب و از جانب دیگر نبود فرهنگ دیالوگ میان دولت های عضو، هرگز بطور واقعی فعالیت ننموده است. سازمان در دوران ریاست کشور ترکیه در خواب به سر میبرد چنانچه رییس جمهور عبدالله گل در نشست شانگهای شرکت نه ورزیده است.

اکنون به نظر میرسد که همه چیز در اطراف روسیه و چین در حال تغییر است. پس از پیوستن قطر و بنگلادیش، در حال حاضر 26 دولت عضویت CICA را دارا میباشند. دیروز روسای جمهور روسیه و چین تصمیم گرفتند تا پرداخت های تجارت دو جانبه خویش را با پول محلی خود شان بجای دالر تقویت بخشند. همچنان روشن است که این نشست اعلامیه یی مشترکی را با سازمان همکاری شانگهای تصویب و صادر خواهد نمود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی