فرانک - والتر شتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان در هنگام یک میتینگ انتخاباتی SPD (حزب سوسیالیست آلمان) در میدان الکساندر شهر برلین، شکیبایی خویش را از دست داد.

وزیر نامبرده از سیاست خویش در اوکراین دفاع نمود، در حالیکه مزاحمت کننده گان حمایت او از نازی های اوکراین را با فریاد ها مختل نمودند. او به آنها پاسخ داد که آنها خود اشتباه جنگ را بدوش میکشند، در حالیکه اتحادیه اروپا و سوسیال - دموکراسی از صلح نماینده گی میکند.

این نخستین بار نیست که دولت آلمان از افراطی های اوکراین بر ضد روسیه حمایت مینماید. سه صدراعظم سابق آلمان هلموت شمید، هلموت کول و گرهارد شرودر خود داری و حتا مخالفت خویش را با این سیاست ابراز نمودند. هفته گذشته انجلا مرکل صدر اعظم آلمان در هنگام یک دیدار، همچنان با صوت و ویسل و شعار « ما حمایت از نازی های اوکراین را رد میکنیم ! » از جانب انتخاب کننده گان با مزاحمت روبرو شد.

رییس سابق خدمات مخفی آلمان، آقای شتاین مایر در حمایت آلمان از تروریست های UÇK در هنگام جنگ ناتو در کوزووا نقش مرکزی را بازی نموده بود. به نظر میرسد که او از جمله هواداران اصلی حمایت آلمان از نازی های اوکراین میباشد.

صادرات آلمان بجانب روسیه در ماه های جنوری و فبروری سال 2014، 16 % کاهش یافته است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی