Voltaire İletişim Ağı

İslam Devleti’nin Hristyanlar Kararnamesi

+
JPEG - 14.7 kb

İslam Devleti
Adalet Bürosu

Beyan

Hamd ve yücelik İslam‘ı muzaffer kılan Allah’adır,
Müşriklerin boyun eğmesi onların aşağılanmasıdır,
Onun adalet, barış ve nimeti, Allah’ın kılıcı ile nurlanmış olanların üzerindedir:

Hani onlardan bir topluluk demişti ki: "Siz Allah’ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye (boş yere) öğüt veriyorsunuz?" Onlar da, "Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah’a karşı gelmekten sakınırlar diye (öğüt veriyoruz)" demişlerdi (Âraf Suresi-164).

Hristyan cemaati ve liderlerine, Ninive vilayetinde hilafete itaatlerini bildirmek üzere tarih verilmişti. Ne var ki kendileri bunu reddetmiş, verilen zamanda hazır bulunmamışlardı. Bu nedenden dolayı, aşağıdaki üç seçenek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmalarına karar verilmiştir:

- İslam (Dinlerinden dönme).
- Cizye ödeme (İnançsızlar vergisi ödemeye mahkumiyet).
- Bunlara karşı gelmeleri halinde, kılıçla öldürülmeleri dışında başka bir seçenek kalmayacaktır.

Müminlerin emiri Halife İbrahim - Allah onu yüceltsin -, onlara El-Halaf şehrinden kaçmaları için 21 Ramazan 1435 [19 Temmuz 2014] öğle vaktine kadar zaman tanıdı. Bu tarihten onlarla bizim arasında sadece kılıç olacaktır.

Zafer, Allah‘ın ve onun peygamberinin, ve de münafıkları tanımayan müminlerindir.

Çeviri
Ayhan Aslan

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.