دیک چنی معاون پیشین رئیس جمهور در سخنرانی 10 سپتامبر 2014 در گردهمآئی در پشت درهای بسته پارلمانی های جمهوری خواه، و سپس در مقابل اعضای انستیتو آینترپرایز آمریکا رویکرد رئیس جمهور اوباما در رابطه با امارات اسلامی را زیر علامت سؤال برد.

به گفتۀ او، سیاست اوباما در تمام جهان عرب پشتیبانی از اخوان المسلمین بوده که در واقع سرمنشأ تمام گروه های تروریستی است.

تا کنون، تلاش های کاخ سفید در همه جا برای به قدرت رساندن اخوان المسلمین (بهار عرب) با شکست مواجه شده است. این موضوع تا کنون در واشینگتن مطرح نشده بود. حزب جمهوری خواه بر آن است تا از این موضوع برای دور دوم انتخابات قانونگذاری بهره برداری کند.

ترجمه توسط
حمید محوی