ولترشبکه

دیک چنی پیشتیبانی کاخ سفید از اخوان المسلمین را افشا کرد

+

دیک چنی معاون پیشین رئیس جمهور در سخنرانی 10 سپتامبر 2014 در گردهمآئی در پشت درهای بسته پارلمانی های جمهوری خواه، و سپس در مقابل اعضای انستیتو آینترپرایز آمریکا رویکرد رئیس جمهور اوباما در رابطه با امارات اسلامی را زیر علامت سؤال برد.

به گفتۀ او، سیاست اوباما در تمام جهان عرب پشتیبانی از اخوان المسلمین بوده که در واقع سرمنشأ تمام گروه های تروریستی است.

تا کنون، تلاش های کاخ سفید در همه جا برای به قدرت رساندن اخوان المسلمین (بهار عرب) با شکست مواجه شده است. این موضوع تا کنون در واشینگتن مطرح نشده بود. حزب جمهوری خواه بر آن است تا از این موضوع برای دور دوم انتخابات قانونگذاری بهره برداری کند.

ترجمه توسط
حمید محوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.