برنامۀ جهانی غذا اعلام کرد که به دلیل نبود امکانات مالی، مجبور به کاهش کمک هایش به پناهندگان سوری بوده است.

برنامۀ جهانی غذا اعلام کرد که کمک هایش را برای پناهندگان در کشورهای مجاور حفظ خواهد کرد، ولی برای 4100000 آواره و پناهنده شدۀ داخل کشور کمک های غذائی اش را به 825 کالری در روز محدود خواهد کرد (یعنی کمتر از نصف سهم روزانۀ تعیین شده برای هر نفر).

از آغاز بحران، می توانیم بینیم که اهالی سوریه در داخل کشور دائماً به پشتیبانی جمهوری عرب سوریه از جهاد طلبان گریخته اند. موج انتقال مردم بی خانمان شده در جهت مخالف وجود ندارد، یعنی هیچکس از مناطق تحت حفاظت دولت رسمی سوریه به سوی «مناطق ازاد شده » کوچ نمی کند. در نتیجه، مخالفان سوریه را تنها می توانیم بین پناهندگان در خارج از مرزهای سوریه پیدا کنیم.

تصمیم برنامۀ جهانی غذا مبنی بر کاهش سهم غذائی برای پناهندگان داخل سوریه به مفهوم تنبیه آنهائی است که از دولت پشتیبانی می کنند.

100 میلیون دلار برای جلوگیری از این فاجعه نیاز هست. ولی از سوی دیگر واشینگتن اعلام می کند که 500 میلیون دلار برای تأمین جنگ افزار و مهمات و آموزش جهاد طلبان برای سرنگون سازی جمهوری عرب سوریه اختصاص داده است.

ترجمه توسط
حمید محوی