Robert J. Auman, teoretik vojenského útlaku

Jeho hlavný prínos ľudskosti sa zdá byť v aplikácii Teórie hry k čítaniu Talmudu, najmä časti o krutej diléme distribúcie majetku mŕtveho manžela medzi tri vdovy. Stal sa tiež známym svojim výskumom tajných kódov Torah.
Robert J. Auman teoretizoval tiež o aplikácii princípu "nútenej spolupráce" cez "strach z trestu" pri zaobchádzaní s Palestínčanmi, čo je metóda, ktorá zavádza kolektívny trest a je v rozpore s medzinárodným právom. Auman je členom extrémisticej organizácie Profesori za silný Izrael a sám napomáhal sabotovaniu dohôd z Osla. Robert J. Auman obhajuje vytvorenie Veľkého Izraela, je proti vzniku palestínskeho štátu a v súčasnosti sa zúčastňuje kampane proti Arielovi Šaronovi za anexiu pásma Gazy.

Thomas C. Schelling, teoretik vojenskej eskalácie

Narodil sa v roku, vyštudoval ekonomiku na Univerzite v Berkley počas II. sv. vojny. Pracoval v Paríži s veľvyslancom Averelom Harrimanom nad zavedením Marshallovho plánu.

Rodina Harrimanovcov sa po postavení pacifickej železnice stala jednou z najbohatších v USA. V 30-tych rokoch poskytol Averell finančnú podporu Hitlerovi, s ktorým zdieľal jeho eugenické a antikomunistické presvedčenie. V roku 1942 však zmenil názor po tom, čo začal nacistický imperializmus považovať za hrozbu anglo-saskej dominácii. Harrimanov obchod viedol jeho zástupca Prescott Bush (strarý otec Georgea W. Busha) a jeho obhajcom bola Allen Dulles (budúci šéf CIA).

Marshallov plán bol projektom na vybudovanie Európy, ktorého cieľom bolo poistenie americkej investície cez vytvorenie vnútorného trhu a ovplyvnenie politických procesov na zabránenie komunistov dostať sa k moci.

V roku 1958 sa dostal do Rand Corporation, čo bol think-tank, z ktorej prezident Eisenhower neskôr vytvoril "industriálny a vojenský komplex." Táto inštitúcia sa zameriavala na nové zbraňové systémy a strategické myšlienky s pomocou intelektuálov ako Herman Khan a Albert Wohlstetter (svokor Richarda Perleho). Tam sa Schelling stretol s matematikom Robertom J. Aumanom.

Schellind začal študovať aplikáciu svojej teórie a napísal knihu Stratégia konfliktu. Podľa neho odhováranie by nemala byť hra v ktorej sa každý hráč bojí, že prehrá rovnako ako oponent ale zmes súperenia a taktickej spolupráce. Ako sa vodič pokúša viesť iné auto po ceste, ktoré ho sleduje bez toho, aby havarovalo, rovnako je možné vyhrať studenú vojnu na úrovni periférnych operačných frontov bez toho, aby sa začala nukleárna apokalypsa. Táto teória vedie k osvojeniu si stratégie postupnej odozvy namiesto zničenia súperových veľkých miest, ku koncepcii a výrobe množstva rôznych zbraní.

V roku 1964 John McHaughton a Thomas Schelling zhodne radili vytvorenie postupnej stratégie, t.j. scenára, ktorý zahŕňa provokácie, ktoré by umožnili eskaláciu vojny. Radili použitie zvyšujúceho počtu bômb. Prvá takáto akcia známa pod menom Rolling Thunder sa konala od 2. do 24. marca 1965. Keďže nemala vplyv na odhodlanie vietnamského ľudu, po nej nasledoval ďalších šesť. Zhodených bolo 6 miliónov ton bômb, čo spôsobilo smrť dvoch miliónov ľudí.

Po tejto katastrofe začal Schelling učiť na Harvarde, naďalej však pôsobil ako poradca CIA. V roku 1990 prestal učiť na univerzite a pridal sa k Inštitútu Alberta Einsteina, ktorý sa zameriaval na zhodenie režimov "nenásilnými" metódami. Tu sa zúčastnil na príprave pseudo-revolúcií v krajinách pod vplyvom bývalého Sovietskeho Zväzu. Medzi posledné patrili najmä Gruzínsko a Ukrajina.

Kým sa práca Thomasa C. Schellinga ukázala byť neúčinná a teda vedecky nesprávna, znamenala pre súčasný svet značný príspevok, keďže ukázala, že americká vláda používa rovnaké nástroje pri vojne a medzinárodnom obchode.
Pokiaľ ide o jeho bývalého kolegu Roberta J. Aumanna - tento obrátil izraelské zločiny do matematických formúl, za účelom dokázať, že izraelskí osadníci môžu utláčať Palestínčanov.

Zdroj
Matrix 2001