ولترشبکه

کردهای سوریه تحویل جنگ افزار ارسال شده از جانب کردهای عراق را تکذیب کردند

+

دولت محلی کردستان عراق اعلام کرد که برای برادران کرد سوری خود که در کوبانی در محاصرۀ نیروهای امارات اسلامی به سر می برند جنگ افزار فرستاده است. کاروان گسیل شده حاوی مهمات برای سلاح های سبک و گلوله های خمپاره است. با این وجود، مسئول عملیات، حمید دربندی از دادن اطلاعات بیشتر دربارۀ راهی که این کاروان انتخاب کرده خود داری کرد.

روز 14 اکتبر، سخنگوی کردهای سوریه، آلان عثمان از طریق اسکیپ Skype اعلام کرد که این محموله تا کنون به دست آنها نرسیده است. فرماندۀ شورای دفاع کوبانی، عصمت ال شیخ اضافه کرد : « ما حتی یک گلوله هم دریافت نکرده ایم ».

آلان عثمان توضیح داد که به هر صورت کمک دولت محلی کردستان عراق «نمادینه» بوده و نمی توانست ارسال شود زیرا دولت ترکیه جلوی ارسال چنین کمکی را می گیرد.

آنکارا کردهای سوریه را به پشتیبانی از «رژیم بشار» و حزب کار کردستان ترکیه متهم می داند، و از عبور کاروان کمک جلوگیری خواهد کرد. تظاهرات اعتراضی در ترکیه ادامه دارد. سرکوب این تظاهرات تا کنون 42 قربانی داشته است.

ترجمه توسط
حمید محوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.