سرنا شهیم Serena Chéhim روزنامه نگار لبنانی-آمریکائی (دو ملیتی) اعلام کرده بود که گزارشی در مورد مسئولیت برنامۀ جهانی غذا (شاخه ای از کمک های بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد) در مورد انتقال جهاد طلبان از ترکیه به سوریه و به مقصد امارات اسلامی (داعش) تهیه کرده است.

ولی این گزارش هرگز منتشر نشد. روزنامه نگار در اثر تصادف ماشین در برخورد یک کامیون سنگین وزن در مرز ترکیه جان خود را از دست داد و فیلمبرداری که او را همراهی می کرد نیز به شدت مجروح شد. در این تصادف مرگبار باند ویدئوها نیز ناپدید شده است.

سرنا شهیم دو ملیتی، لبنانی و آمریکائی بود و برای شبکۀ خبری ایرانی پرس تی وی PressTV کار می کرد.

ترجمه توسط
حمید محوی