Wyrażamy zaniepokojenie pogorszeniem się stanu bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej na wschodzie Ukrainy. Potępiamy spowodowanie śmierci osób cywilnych podczas masowego ostrzału ukraińskiego miasta Mariupol 24 stycznia 2015 r. Odnotowujemy dowody na nieprzerwane i rosnące wsparcie udzielane separatystom przez Rosję, co jest podkreśleniem odpowiedzialności Rosji. Wzywamy Rosję do potępienia działań separatystów i do wdrożenia porozumień mińskich.

Przypominamy konkluzje Rady Europejskiej z 18 grudnia 2014 r., w których stwierdziliśmy, że „UE nie zejdzie z tej drogi” oraz że jesteśmy gotowi „podjąć w razie konieczności dalsze kroki”. W związku z pogarszającą się sytuacją zwracamy się do Rady do Spraw Zagranicznych, by na zbliżającym się posiedzeniu oceniła aktualny stan rzeczy i rozważyła wszelkie stosowne działania, w szczególności dalsze środki ograniczające, mające na celu sprawne i wszechstronne wdrożenie porozumień mińskich.

Na naszym kolejnym posiedzeniu zapoznamy się z rozwojem wydarzeń.

Ostrzeżenie: ta wypowiedź została skrytykowana przez Grecję "La Grèce dénonce une manipulation de l’UE sur l’Ukraine", Réseau Voltaire, 28 stycznia 2015.