Dla ministrów obrony NATO, którzy spotkali się 5 lutego w Brukseli, ten dzień odznaczał się „skrajnym napięciem”. Po spotkaniu dwustronnym, na którym minister obrony USA Chuck Haigl, dał dyrektywy Sekretarzowi Generalnemu NATO, Jensowi Stoltenbergowi, odbyła się narada Grupy Planowania Nuklearnego (Włochy są uczestnikiem grupy naruszając w ten sposób porozumienie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej).

Nie wiadomo jakie decyzje zostały podjęte w trakcie tego spotkania ponieważ nikt z uczestników nie wystąpił z oświadczeniem dla prasy. No może tyle, że Waszyngton znowu oświadczył, że „NATO pozostanie sojuszem nuklearnym” i narzuca się wniosek, że oni zadecydowali aby przyspieszyć „modernizację nuklearnych sił USA rozmieszczonych w Europie (w tej liczbie i we Włoszech) jak i zarówno wzmocnić francuskie i brytyjskie wojska.

„Później odbyło się spotkanie Komisji NATO – Gruzja, na którym Gruzji wyrażono wdzięczność za jej wkład w operację w Afganistanie i w Siły Szybkiego Reagowania NATO” (wsparcie, już teraz nie przedstawiające najmniejszych wątpliwości co do przyjęcia Gruzji do NATO – autor).

W ślad za takim konstruktywnym początkiem odbyło się spotkanie Rady NATO w którym wzięło udział 28 ministrów obrony. Rada oświadczyła, że NATO zdecydowało się wzmocnić swoje siły wojskowe w celu wypełnienia „całego kompleksu zadań” i z konieczności „radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się ze wszystkich stron”.

W szczególności była wymieniona Ukraina gdzie „narasta stosowanie przemocy” ponieważ „Rosja ciągle narusza międzynarodowe standardy wspierając separatystów”, i Północna Afryka z Bliskim Wschodem gdzie coraz bardziej rozprzestrzenia się „zbrojny ekstremizm”.

W związku z tym Siły Szybkiego Reagowania NATO będą wzmocnione poprzez zwiększenie liczebności z 13 tysięcy do 30 tysięcy żołnierzy a także poprzez utworzenie w 6 krajach Europy Wschodniej jednostek dowodzenia i zarządzania wojskami. Razem z tym będzie sformowana „siła uderzeniowa” składająca się z 5 tysięcy żołnierzy i gotowa do natychmiastowego działania w ciągu kilku dni.

„W ten sposób NATO (razem z nim Włochy) znajduje się w stanie wojny od razu na dwóch frontach, wschodnim i południowym. Jak do tego doszło? Po zakończeniu zimnej wojny USA zaczęły wykorzystywać NATO w celu powstrzymania wiodącej pozycji Zachodniej Europy i jednocześnie w celu podbicia Europy Wschodniej.

Zniszczyli wojną Jugosławię i następnie rozszerzyli NATO dalej na wschód zajmując wszystkie kraje byłego Układu Warszawskiego, dwie byłe republiki jugosłowiańskie i trzy byłe republiki ZSRR. Po wstąpieniu do NATO kraje Europy Wschodniej zaczynają być bardziej zależne od Waszyngtonu niż od Brukseli (Unii Europejskiej)”.

No ale coś zaczyna przeszkadzać planom amerykańskich podbojów. Rosja przystosowuje się do kryzysu i wzmacnia rozwijające się stosunki gospodarcze z Unią Europejską zapewniając zachodniej Europie w większej części zapotrzebowanie na niezbędny dla niej gaz ziemny a także otwiera nowe możliwości rozwoju biznesu z Chinami.

To powoduje zagrożenie dla strategicznych interesów USA. I właśnie w takim momencie na Ukrainie wybucha kryzys. Straciwszy lata na przygotowanie do przejęcia kontroli nad kluczowymi stanowiskami w armii i na tresurę neo-nazistowskich ugrupowań, NATO wspiera przewrót w Kijowie.

W ten sposób zmusza Moskwę do działania w celu obrony rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy dając możliwość USA i Unii Europejskiej wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji. A sankcje odwetowe Rosji, szczególnie bolesne dla Unii Europejskiej, dopomagają w realizacji planu transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji, dzięki któremu Waszyngton dąży do zwiększenia wpływu USA w Europie.

NATO to pokój!

Razem z tym NATO pod przewodem USA rozszerza swoją strategię na obszary Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Zniszczenie wojną Libii, uruchomienie takiego procesu w Syrii, wznowienie wojny w Iraku, wykorzystywanie obosiecznych formacji islamskich (wspieranych w celu obalenia rządów wyznaczonych przez NATO, a następnie wykorzystywanych jako uzasadnienie innych zbrojnych interwencji – autor) – to wszystko jest częścią strategii USA / NATO.

Zródło
Il Manifesto (Włochy)

Przekład: RX