Het Internationale netwerk Voltaire is een netwerk van een niet-gebonden pers, gespecialiseerd in de analyse van de internationale verhoudingen, gecreëerd door de Franse intellectueel Thierry Meyssan.

De leden van het Netwerk Voltaire, afkomstig uit verschillende sociale milieus en culturen, herkennen zich in de tien principes die in 1955 werden geformuleerd door de conferentie van Bandung:
1) Respect voor de fundamentele mensenrechten en overeenstemming met de principes van het Handvest van de Verenigde Naties;
2) Eerbied voor de soevereiniteit en de integriteit van alle Naties;
3) Erkenning van de gelijkheid van alle rassen en de gelijkheid van alle Naties, klein of groot;
4) Niet-interventie en niet-inmenging in de binnenlandse zaken van andere Staten;
5) Respect voor het recht van elke Natie zich individueel of collectief te verdedigen in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties;
6) Weigering van het gebruik maken van collectieve verdedigingsovereenkomsten met het doel de particuliere belangen van welke grootmacht dan ook te dienen; weigering van de uitoefening van druk door welke macht dan ook op anderen.
7) Onthouding van agressieve handelingen of dreigementen of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een Staat.
8) Regeling van alle internationale conflicten door vredelievende middelen, zoals onderhandeling of verzoening, arbitrage of regeling voor de rechtbanken:
9) Aanmoediging van onderlinge belangen en samenwerking:
10) Respect voor het recht en voor de internationale verplichtingen.

Het Voltaire Netwerk heeft niet de intentie een ideologie of een wereldbeeld te promoveren, maar de kritische geest van zijn lezers te bevorderen. Het bevoorrecht het nadenken boven het geloof, en argumenten boven overtuigingen.

Wettelijke gegevens

Réseau Voltaire International is de éditeur van deze internet site. Thierry Meyssan is zijn publicatiedirecteur en legaal verantwoordelijke.

Réseau Voltaire
21, rue Jeanne d’Arc
45000 Orléans
France

Alle contribuanten en vertalers zijn vrijwilligers, alleen de technische dienstverleners worden geremunereerd.

RSS-feeds

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文

Wekelijkse nieuwsbrief

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文