Nabil el-Arabi, secretaris generaal van de Arabische Liga, probeert het project voor de Verenigde « Arabische » Verdedigingskracht uit te leggen.

In zijn Doctrine voor Nationale veiligheid, gepubliceerd op 6 februari 2015, schreef president Obama: « Voor een stabiliteit op lange termijn [in het Midden-Oosten en in Afrika] is meer nodig dan de aanwezigheid van Amerikaanse strijdkrachten. Het vereist bondgenoten die in staat zijn zich zelf te verdedigen. Daarom investeren wij in de capaciteit van Israël, Jordanië en onze bondgenoten in de Perzische Golf voor het ontmoedigen van een agressie, en we verzekeren tezelfdertijd onze onverbreekbare verbondenheid aan de veiligheid van Israël, diens kwalitatieve militaire voorsprong inbegrepen » [1].

Een aandachtige lezing van het document laat geen enkele twijfel bestaan. De strategie van het Pentagon bestaat uit het creëren van een nieuw Pact van Bagdad, een Arabische Navo, om op die manier zijn militaire strijdkrachten van het Midden-Oosten en Noord Afrika te kunnen terugtrekken en ze te verplaatsen naar het Verre Oosten (de « wending » tegen China).

Evenzo is het duidelijk dat in zijn visie het Pentagon overweegt dat deze Verenigde Arabische Verdedigingskracht wordt samengesteld door de Golf-staten en Jordanië, en dat hij onder het bevel van Israël komt te staan. Als men het voorbeeld van het Pact van Bagdad herneemt, herinnert men zich dat het was samengesteld uit het Verenigd Koninkrijk en zijn vroegere koloniën. Na drie jaar echter werd zijn generale staf onder het bevel van de Verenigde Staten geplaatst, hoewel die nooit lid van het Pact waren.

Op november 2013 hield de toenmalige Israëlische president, Simon Perez, per video-conferentie voor de Veiligheidsraad van de Golfstaten een redevoering in Abu Dhabi, in het bijzijn van de belangrijkste leden van de Arabische Liga en Aziatische Soennitische Staten [2]. Zijn interventie, die ging over de noodzaak van een nieuw militair pact tegen Iran, kreeg een langdurig applaus.

De SIPRI Military Expenditure Database van Stockholm heeft juist onthuld dat Saoedi Arabië zich zou hebben voorbereid de Verenigde Arabische Strijdkracht te creëren door het verhogen van zijn militaire budget in 2014 met 13 miljard dollar (+17 % !).

Ryad hoofdstad Saoedi-Arabië probeert een zo groot mogelijk aantal Staten in dit project te betrekken. Zo is men er in geslaagd de deelneming van Egypte te kopen. Ten dien einde hebben de Golfstaten 12 miljard dollar aangeboden voor de investeringsprojecten van Caïro, tijdens de economische conferentie van 13 maart in Charm el-Cheikh.

De Arabische Liga heeft dit project aangenomen tijdens de topconferentie van 1 april in Charm el-Cheikh. Officieel gaat het erom het Arabisch defensie verdrag van 1950 voor de strijd tegen het terrorisme toe te passen, tenzij het gaat om het bevredigen van de Saoedische ambities in Jemen. De oorlog tegen de Houthi’s, waar niemand de noodzaak van inziet, speelt hier de rol van een wapenoefening op ware grootte, zonder dat men enig medeleven betuigt met het duizendtal doden en de 3000 gewonden hierdoor al veroorzaakt.

Volgens Stratfor Amerikaanse privé inlichtingen maatschappij, is de militaire staf van de operatie « Beslissende storm » nu al niet in Arabië maar in Somaliland. Dit land, dat zijn onafhankelijkheid in 1960 afkondigde, vervolgens in 1969 na een staatsgreep door Somalië werd geannexeerd, een tweede keer zijn onafhankelijkheid uitriep in 1991 alvorens opnieuw te worden geïntegreerd door Somalië in 1994, en een derde keer zijn onafhankelijkheid afkondigde in 2002. Ten tijde van zijn eerste twee onafhankelijkheden was Israël de eerste Staat die Somaliland herkende. Heden ten dage is deze Staat door niemand herkend, maar sinds 2010 is het een Israëlische basis om de Straat van Bab el-Mandeb, die het Suezkanaal en de Rode Zee aan de Indische Oceaan verbindt, te bewaken.

De stafchefs van de Arabische Liga ontmoeten elkaar op 22 april om te bezien welke eenheden ze ter beschikking zouden kunnen stellen aan dit dispositief. Egypte, Koeweit en Marokko —alle drie betrokken bij de bombardementen in Jemen— zullen een preliminair rapport presenteren op 1 juli.

Dit alles was jammergenoeg voorzienbaar. Na het Syrische volk te hebben verraden door de Syrische Arabische republiek uit hun midden te verdrijven, in strijd met zijn statuten, bereidt de Arabische Liga zich voor het Palestijnse volk te verraden en zijn legers onder bevel van een koloniale Staat te plaatsen.

Vertaling
Bart Ero

[1National Security Strategy, White House, February 6, 2015. Et notre commentaire : « Obama réarme », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 9 février 2015.