Voltaire Netwerk

Washington overweegt het Islamitisch Emiraat te handhaven na de ondertekening van de overeenkomst met Iran

+

In een interview op PBS (Public Broadcasting service), de ambassadeur van de Verenigde Staten bij de VN, Samantha Power, heeft verklaard dat « De intieme overtuiging van president (Barack) Obama is dat het onmogelijk is het probleem van ISIS op lange termijn te regelen zolang het probleem Assad niet opgelost is. » Want, ging ze verder, « Één van de redenen waarom de terreurvechters Syrië binnenstromen is dat ze Assad willen bestrijden, die ze zien aanvallen met « vaten springstoffen » en met chloor. Deze twee dingen kan men niet scheiden ».

Behalve dat het de eerste keer is dat de Verenigde Staten hun acties in de « oorlog tegen het terrorisme » aan deze voorwaarde verbinden, zijn deze woorden ongegrond en onlogisch. Inderdaad:
- Het gebruik van « vaten springstoffen » en van chloor heeft uit militair oogpunt geen enkele betekenis voor een door Rusland goed uitgerust leger als het Arabisch-Syrisch leger. Deze beschuldigingen worden trouwens alleen door de bondgenoten van de Verenigde Staten uitgesproken, en werden verworpen door alle andere.
- daarenboven: het Islamitisch Emiraat is weliswaar aanwezig in Syrië, maar vooral in Irak, en ook in Libië. Wat heeft president el-Assad te maken met gevechten in Irak en Libië ?

Het is duidelijk dat indien het verdrag tussen Washington en Iran 30 juni wordt ondertekend, Washington van plan is het Islamitisch Emiraat de niet-statelijke vorm te laten behouden om zich met dat gebied te kunnen blijven inlaten.

Vertaling
Bart Ero

Voltaire Netwerk

Voltaire, internationale editie

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.

Amazone, de Brandstichters Schreeuwen "Vuur"
“De kunst van de oorlog”
Amazone, de Brandstichters Schreeuwen "Vuur"
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Onder het "schild" van Amerikaanse nucleaire wapens in Europa
“De kunst van de oorlog”
Onder het "schild" van Amerikaanse nucleaire wapens in Europa
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Het Amerikaanse model voor een "soevereine" regering
“De kunst van de oorlog”
Het Amerikaanse model voor een "soevereine" regering
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De NAVO kweekvijver voor neo-Nazis in Oekraïne
“De kunst van de oorlog”
De NAVO kweekvijver voor neo-Nazis in Oekraïne
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De race om de heerschappij over de ruimte
“De kunst van de oorlog”
De race om de heerschappij over de ruimte
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De absurde betrekkingen van de EU-landen met Rusland
“De kunst van de oorlog”
De absurde betrekkingen van de EU-landen met Rusland
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk