Voltaire Netwerk

Washington overweegt het Islamitisch Emiraat te handhaven na de ondertekening van de overeenkomst met Iran

+

In een interview op PBS (Public Broadcasting service), de ambassadeur van de Verenigde Staten bij de VN, Samantha Power, heeft verklaard dat « De intieme overtuiging van president (Barack) Obama is dat het onmogelijk is het probleem van ISIS op lange termijn te regelen zolang het probleem Assad niet opgelost is. » Want, ging ze verder, « Één van de redenen waarom de terreurvechters Syrië binnenstromen is dat ze Assad willen bestrijden, die ze zien aanvallen met « vaten springstoffen » en met chloor. Deze twee dingen kan men niet scheiden ».

Behalve dat het de eerste keer is dat de Verenigde Staten hun acties in de « oorlog tegen het terrorisme » aan deze voorwaarde verbinden, zijn deze woorden ongegrond en onlogisch. Inderdaad:
- Het gebruik van « vaten springstoffen » en van chloor heeft uit militair oogpunt geen enkele betekenis voor een door Rusland goed uitgerust leger als het Arabisch-Syrisch leger. Deze beschuldigingen worden trouwens alleen door de bondgenoten van de Verenigde Staten uitgesproken, en werden verworpen door alle andere.
- daarenboven: het Islamitisch Emiraat is weliswaar aanwezig in Syrië, maar vooral in Irak, en ook in Libië. Wat heeft president el-Assad te maken met gevechten in Irak en Libië ?

Het is duidelijk dat indien het verdrag tussen Washington en Iran 30 juni wordt ondertekend, Washington van plan is het Islamitisch Emiraat de niet-statelijke vorm te laten behouden om zich met dat gebied te kunnen blijven inlaten.

Vertaling
Bart Ero

Voltaire Netwerk

Voltaire, internationale editie

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.

Rand Corp: hoe Rusland te vernietigen
« De Kunst Van Oorlog »
Rand Corp: hoe Rusland te vernietigen
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De Amerikaanse locomotief van de wereldwijde militaire uitgaven
« De Kunst Van Oorlog »
De Amerikaanse locomotief van de wereldwijde militaire uitgaven
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Operatie mind control
“De Kunst van oorlog”
Operatie mind control
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De strategie van gecontroleerde chaos
«De Kunst van Oorlog»
De strategie van gecontroleerde chaos
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Bestreden-viering in Florence van de 70e verjaardag van de NAVO
« De Kunst Van Oorlog »
Bestreden-viering in Florence van de 70e verjaardag van de NAVO
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
70 (explosieve) kaarsen voor de NAVO
«De Kunst van Oorlog»
70 (explosieve) kaarsen voor de NAVO
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Hoe Italië de status van «Grote Natie» heeft verdiend
Hoe Italië de status van «Grote Natie» heeft verdiend
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk