Voltaire Netwerk

Washington overweegt het Islamitisch Emiraat te handhaven na de ondertekening van de overeenkomst met Iran

+

In een interview op PBS (Public Broadcasting service), de ambassadeur van de Verenigde Staten bij de VN, Samantha Power, heeft verklaard dat « De intieme overtuiging van president (Barack) Obama is dat het onmogelijk is het probleem van ISIS op lange termijn te regelen zolang het probleem Assad niet opgelost is. » Want, ging ze verder, « Één van de redenen waarom de terreurvechters Syrië binnenstromen is dat ze Assad willen bestrijden, die ze zien aanvallen met « vaten springstoffen » en met chloor. Deze twee dingen kan men niet scheiden ».

Behalve dat het de eerste keer is dat de Verenigde Staten hun acties in de « oorlog tegen het terrorisme » aan deze voorwaarde verbinden, zijn deze woorden ongegrond en onlogisch. Inderdaad:
- Het gebruik van « vaten springstoffen » en van chloor heeft uit militair oogpunt geen enkele betekenis voor een door Rusland goed uitgerust leger als het Arabisch-Syrisch leger. Deze beschuldigingen worden trouwens alleen door de bondgenoten van de Verenigde Staten uitgesproken, en werden verworpen door alle andere.
- daarenboven: het Islamitisch Emiraat is weliswaar aanwezig in Syrië, maar vooral in Irak, en ook in Libië. Wat heeft president el-Assad te maken met gevechten in Irak en Libië ?

Het is duidelijk dat indien het verdrag tussen Washington en Iran 30 juni wordt ondertekend, Washington van plan is het Islamitisch Emiraat de niet-statelijke vorm te laten behouden om zich met dat gebied te kunnen blijven inlaten.

Vertaling
Bart Ero

Voltaire Netwerk

Voltaire, internationale editie

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.