Bedekt door een politieke en media black-out zijn hele wolken parachutisten op voet van oorlog bezig neer te dalen op Europa. Dat is « Swift Response » (Snel antwoord), de grootste Navo oefening van de luchttransport-troepenmacht, ongeveer 5000 man, sinds de Koude oorlog. Zij verloopt van 17 augustus tot 23 september in Italië, Duitsland, Bulgarije en Roemenië, ook met medewerking van Amerikaanse, Britse, Franse, Griekse, Hollandse, Poolse, Spaanse en Portugese troepen. Natuurlijk, zoals een officieel communiqué bevestigt, « onder leiding van de U.S. Army ».

Voor « Snel antwoord » gebruikt de US Army, voor het eerst sinds de oorlog tegen Joegoslavië in 1999, de 82e Divisie luchttransport-troepen, daarbij inbegrepen de 173e Brigade, gebaseerd in Vicence (Regio Frioul-Venetië-Julie), welke sinds april in Oekraïne de bataljons van de Nationale garde, met een duidelijk uit neo-Nazi’s bestaande samenstelling, opleidt, afhankelijk van het Ministerie van binnenlandse zaken, en die nu, na een op 6 augustus in Oekraïne uitgevoerde vuur-oefening, begint met het trainen van de « reguliere » strijdkrachten van Kiev.

« Snel antwoord » werd in augustus voorafgegaan door de bilaterale USA/Litouwen oefening « Uhlan Fury » vergezeld door net zo één in Polen, en door « Allied Spirit » in Duitsland, ook weer onder USA commando, met de medewerking van Italiaanse, Georgische en zelfs Servische troepen. En kort na « Snel antwoord » zal van 3 oktober tot 6 november één van de grootste Navo oefeningen, « Trident juncture 2015 » plaats hebben, vooral in Italië, Spanje en Portugal, waarin strijdkrachten van meer dan 30 landen, geallieerd en partners, met 36.000 man, meer dan 6O vaar- en 140 vlieg-tuigen.

Het doel van deze Navo oefeningen onder US commando, die voortaan zonder onderbreking in Europa plaats vinden, wordt uitgelegd door de nieuwe stafchef van het Amerikaanse leger, generaal Mark Milley. Na Rusland te hebben gekwalificeerd als « Existentiële bedreiging, want het is het enige land ter wereld met een nucleaire capaciteit die in staat is de Verenigde Staten te vernietigen » (hoorzitting in de senaat, 21 juli), verklaart hij in zijn investituur-toespraak van 14 augustus: « De oorlog, de politieke daad waarmee de ene partij zijn wil poogt op te leggen aan de andere, wordt beslist op het terrein waar de mensen wonen. En het is op het terrein dat het Amerikaanse leger, het best gewapende en getrainde van de wereld, nooit mag falen ».

Het « terrein » van waaruit de USA/Navo operaties naar het Oosten en het Zuiden worden gelanceerd is, wederom, dat van Europa. In een niet alleen militaire, maar ook politieke betekenis. Een symbolisch feit: aan « Trident juncture 2015 » neemt (in een algemene politieke stilte) de Europese Unie als zodanig deel. We hoeven ons daar niet over te verbazen aangezien 22 van de 28 landen van EU lid zijn van de Navo en dat het artikel 42 van het Verdrag van de Europese Unie hun het recht erkent « de gezamenlijke verdediging via de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie » te realiseren, welke (zoals het 10e protocol specificeert) « het fundament blijft van de collectieve verdediging van de EU ». De Navo —waarvan de opperbevelhebber altijd gekozen wordt door de president van de Verenigde Staten en waarvan de sleutelcommando’s in handen zijn van de USA— dient ertoe de EU in de Amerikaanse invloedssfeer te houden. De Europese oligarchieën trekken hier profijt van, die in ruil voor de « Atlantische trouw » van hun landen de grote opbrengst aan winst en invloedssferen met die van de Verenigde Staten delen.

En dit, terwijl de Europese volken worden meegesleept in een gevaarlijke en kostbare Koude oorlog tegen Rusland, en eveneens in kritieke situaties zoals de massieve uittocht van vluchtelingen veroorzaakt door de USA/Navo oorlogen in Libië en Syrië.

Vertaling
Bart Ero
Bron
Il Manifesto (Italië)