Vraag: Met betrekking tot Oekraïne, we weten dat de gebeurtenissen die gisteren plaats vonden in het Verhovna Rada [Parlement] in Kiev, waarbij agenten van de politiemacht werden gedood [Het zijn er vier op dit moment nvdr] en manifestanten de politie hebben geconfronteerd. Dat is gebeurd nadat het parlement amendementen aan de grondwet had goedgekeurd. Hoe evalueert u deze gebeurtenissen et wat is uw pronostiek?

Vladimir Poetin: Ik herinner u eraan dat, volgens het akkoord van Minsk, er amendementen aan de Oekraïense Grondwet aangebracht moesten worden, maar dat had door de dialoog en in samenwerking met het Donbass regio moeten gebeuren in verbinding met de niet-erkende Volksrepubliek Donetsk en de republiek Loegansk. Ongelukkigerwijs brengen de autoriteiten van Kiev deze maatregelen vandaag niet in toepassing en er is geen dialoog of samenwerking over de amendementen aan de Oekraïense Grondwet. Dit is echter een belangrijk principe.

Nu we spreken over de uitvoering van de akkoorden van Minsk, staat u mij toe eraan te herinneren dat enerzijds de amendementen aan de Grondwet bediscussieerd en geregeld moeten worden met de regio Donbass, en anderzijds moet de lokale verkiezingswet evenzo worden geregeld samen met de regio Donbass. Ten derde was een wet over de amnestie geacht goedgekeurd te worden, maar dat is niet gebeurd, en een wet over het speciale statuut voor deze regio’s werd geacht in werking te treden. Deze wet is goedgekeurd maar zijn applicatie is uitgesteld. Dit zijn vier basisvoorwaarden voor een politieke regeling welke onze collega’s van Kiev ongelukkigerwijs niet in werking hebben gezet. Dit is gewoonweg niet gedaan.

Ten aanzien van de tragische gebeurtenissen die hebben plaats gehad, denk ik niet dat ze in verband staan met de amendementen van de Grondwet, want al wat die dag voorgesteld werd, waren louter declaratoire amendementen, en wijzigingen die niets veranderen aan de natuur van de Staatsmacht in Oekraïne.

Ik zal nu niet in details treden. U kunt er met de experts over praten. Dit alles is vrij duidelijk. Eenvoudigweg, wat we vandaag zien is een nieuwe episode van politieke confrontatie in Oekraïne en de amendementen aan de Grondwet zijn slechts als voorwendsel gebruikt om de politieke strijd om de macht te intensifiëren.

Vraag: Wat denkt u dat er intussen gebeuren zal?

Vladimir Poetin: Dat hangt niet van ons af maar van Oekraïne zelf, het Oekraïense volk en van hoeveel tijd ze bereid zijn met dit bacchanaal genoegen te nemen.

Ik heb het al eerder gezegd, het feit dat Oekraïne onder het bestuur van over de grens afkomstige buitenlanders is geplaatst, die alle sleutelposten in de regering bezetten, en dat nu ook in de sleutelregio’s doen, is, denk ik, een belediging te veel voor het Oekraïense volk.

Is er dan werkelijk geen enkele decente, eerlijke en competente bestuurder in Oekraïne? Natuurlijk is er dat. Ik herhaal het: het hangt niet van ons af. De manier waarop de gebeurtenissen zich ontwikkelen in Oekraïne hangt van Oekraïne zelf af en van het Oekraïense volk.

Vraag: In de laatste dagen heeft de vluchtelingencrisis in Europa een kritiek punt bereikt. De situatie is zeer gespannen. Wat is uw beoordeling van deze situatie, waarom denkt u dat zij plaats heeft gehad? Wat denkt u dat er nu zal gebeuren?

Vladimir Poetin: We hebben hier al vele malen over gesproken, en sinds lang. Ik geloof dat deze crisis absoluut te voorzien was. Als u zich herinnert, of als u het in uw archieven opzoekt, hebben wij in Rusland —en speciaal uw dienaar— sinds enkele jaren verklaard dat we afstevenden op problemen op grote schaal als onze Westerse collega’s met hun verkeerde buitenlandse politiek doorgingen, die mij altijd verontrust heeft, in het bijzonder in de Moslim gebieden, in het Midden-Oosten, en in Noord-Afrika — het is deze politiek die ze inderdaad tegenwoordig nog voeren.

Wat is deze politiek? Die welke hun normen opdringt zonder de geschiedenis, de godsdienst, de cultuur noch de nationale kenmerken van deze gebieden in aanmerking te nemen. Speciaal is dit de politiek gevoerd door onze Amerikaanse partners; Europa volgt blindelings hun leadership, gehoorzaam hun verplichtingen als zogenaamde bondgenoot volgend, en daardoor steunend onder het gewicht ervan.

Samen, en ik onderstreep dit woord, samen moeten we tegen het terrorisme en de extremismen van allerlei aard strijden, vooral in de in moeilijkheid verkerende landen.

Het verbaast me te zien hoe bepaalde Amerikaanse media’s Europa bekritiseren om hun overmatige hardheid, zoals men zegt, jegens de migranten. Maar de Verenigde Staten hoeven niet het hoofd te bieden aan een dergelijke migranten vloed, terwijl Europa, na blindelings de Amerikaanse instructies te hebben opgevolgd, draagt nu het gewicht van de crisis.

Ik zeg dit niet om te zeggen hoe intelligent wij zijn, en hoe blind onze partners, of om wie dan ook te plezieren; het is alleen eenvoudigweg nodig te overwegen wat er nu moet gebeuren. Wat moet er gebeuren? Het antwoord is heel eenvoudig.

Eerst moeten we samen, en ik onderstreep dit woord, samen moeten we tegen het terrorisme en de extremismen van allerlei aard strijden, vooral in de in moeilijkheid verkerende landen, om dit probleem op te lossen — voordat alle verbetering onmogelijk wordt. Hoe kunnen we enige vooruitgang boeken in de gebieden die onder controle zijn van het Islamitische emiraat in de huidige staat? Het is onmogelijk! De mensen ontvluchten deze gebieden, er worden er honderdduizenden gedood, ze blazen culturele monumenten op, verbranden de mensen levend of ze verdrinken ze, en onthoofden ze. Hoe kan men er leven? Natuurlijk vluchten de mensen.

Ten eerste moeten we doeltreffend samen tegen het terrorisme en het extremisme vechten.

Ten tweede moeten we de economie van deze landen herstellen, en hun sociale sfeer. Maar alleen door eerbied voor de Geschiedenis en godsdienst van deze volkeren en landen te tonen, zullen we hun soevereiniteit kunnen restaureren en we hen op grote schaal economische en politieke steun kunnen bieden.

Als we onze inspanningen in al deze domeinen verenigen, zullen we positieve resultaten krijgen. Als we gescheiden handelen en doorgaan onder elkaar over bepaalde principes en procedures te discussiëren, over bepaalde grondgebieden inzake democratie, zal dat ons in een nog grotere impasse doen treden. Ik wil echter hopen op een positieve ontwikkeling door het combineren van onze inspanningen met die van al onze partners.

Vraag: Mijnheer de President, Zou u iets kunnen preciseren betreffende de Islamitische Staat, omdat Rusland gesproken heeft over de noodzaak een politieke coalitie te creëren, en de Verenigde Staten hebben hier ook op aangedrongen. Er is geen akkoord over Syrië, bijvoorbeeld, en zo verder. Hoe ziet u de vorming van zo’n coalitie?

Vladimir Poetin: We nemen specifieke maatregelen, en we doen dit openlijk. Als u de details ervan wilt kennen kan ik ze nogmaals uitleggen. Het is waar dat we een internationale coalitie willen creëren om het terrorisme en het extremisme te bestrijden. Tot dit doel organiseren we consultaties met onze Amerikaanse partners; persoonlijk heb ik per telefoon gediscussieerd met de president van de Verenigde Staten, M. Obama, en ik heb ook met de president van Turkije, de leiders van Saoedi Arabië, met de koning van Jordanië, de president van Egypte en andere partners gediscussieerd. Onze militaire agentschappen zijn in nauw contact, en wel in die mate dat kort geleden de stafchefs van buurlanden van deze conflicten elkaar in Moskou hebben ontmoet.

We gaan door met onze politieke pogingen die streven naar een zekere coalitie. Aangezien het vandaag onmogelijk is onze samenwerking om zo te zeggen direct op het slagveld met alle landen die in de strijd tegen het terrorisme geïnteresseerd zijn te organiseren, zouden we tenminste een zekere coördinatie tussen hen kunnen bereiken. We proberen bepaalde inspanningen in deze richting te doen. Onze eerste etappes tonen u dat het, over het algemeen, mogelijk is.

We weten dat er verschillende posities over de wording van Syrië zijn. In dit verband: de mensen ontvluchten niet het regime van Bashar el-Assad - ze vluchten voor de Islamitische Staat die enorme gebieden in Syrië en in Irak heeft bezet en er gruweldaden heeft gepleegd. Dit is het waar de mensen voor vluchten. We begrijpen niettemin dat een politieke verandering ook nodig is. We werken eveneens met onze Syrische partners.

Het is waar dat we een internationale coalitie willen creëren om het terrorisme en het extremisme te bestrijden.

Er is een globale erkenning dat deze gezamenlijke inspanningen om tegen het terrorisme te strijden gepaard moeten gaan met bepaalde politieke processen binnen Syrië. De Syrische president is het hier ook mee eens, hierbij inbegrepen bijvoorbeeld het houden van geantipeerde wetgevende verkiezingen en het zoeken van contacten met de zogenaamde « gematigde opposities » voor hun medewerking in het bestuur van het land. Dit is hoofdzakelijk een kwestie van een interne ontwikkeling van Syrië. We hebben niets op te dringen, maar we zijn bereid te helpen aan een interne dialoog in Syrië.

Vraag: Mijnheer de president, alleen om te verduidelijken: is Rusland bereid deel te nemen aan een militaire operatie indien de coalitie niet gevormd kan worden? Vooral sinds we een zekere morale verantwoordelijkheid hebben - aangezien er Russen onder binnen de Islamitische Staat zijn. Zekere media’s zeggen al dat onze luchtmacht zich aan het ontplooien is in de regio.

Vladimir Poetin: Weet u, dit is een gescheiden vraag; wij observeren wat er aan het gebeuren is. Aldus voert de Amerikaanse luchtvaart bepaalde acties uit. Tot nu toe is hun doeltreffendheid niet erg hoog, maar het is te vroeg om te zeggen dat we bereid zijn dit te doen. In ieder geval leveren we desondanks aan Syrië een belangrijke steun, tegelijkertijd in toerusting als in bewapening, en in de opleiding van het personeel.

We hebben 5-7 jaar geleden belangrijke contracten met Syrië ondertekend, en wij houden ons eraan deze in hun volledigheid te honoreren. Dien ten gevolge overwegen wij verschillende scenario’s, maar tot nu toe komt hetgeen u noemt niet voor op onze dagorder. Niettemin zullen wij doorgaan met onze consultaties, evenzeer met onze Syrische vrienden als met de andere landen in de regio. Ik heb u al gezegd dat we over dit onderwerp in consultatie en dialoog zijn met de verschillende partijen. Dank u wel.

Vertaling
Bart Ero